English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxOmaha

Sofia Jawed-Wessel: The lies we tell pregnant women

Sofia Jawed-Wessel: Amiket terhes nőknek hazudunk

Filmed
Views 1,674,704

A szexet kutató Sofia Jawed-Wessel szerint "Mikor egy nőnek azt mondjuk, hogy terhessége alatt a szex nem éri meg a kockázatot, valójában azt mondjuk neki, hogy az ő szexuális öröme nem számít... hogy ő maga sem számít." Ebben az elgondolkodtató előadásban Jawed-Wessel megbolygatja a terhességről és az élvezetről alkotott képünket, hogy felfedje a nők, a szex és az erőviszonyok közti kapcsolatot.

- Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education. Full bio

We're going to share
a lot of secrets today, you and I,
Ma sok titkot fogunk egymással megosztani,
00:12
and in doing so, I hope that we can lift
és remélem, hogy így megszüntethetjük
00:15
some of the shame
many of us feel about sex.
a szexhez kapcsolódó
szégyenérzetünk egy részét.
00:18
How many here have ever been
catcalled by a stranger?
Hányótokkal történt már meg,
hogy az utcán utánafütyült egy idegen?
00:22
Lots of women.
Sok nővel.
00:28
For me, the time I remember best
Legemlékezetesebb esetem,
00:30
is when that stranger
was a student of mine.
amikor az idegen egyik diákom volt.
00:33
He came up to me after class that night
Aznap este odajött hozzám óra után,
00:37
and his words confirmed
what I already knew:
és szavai megerősítették,
amit már amúgy is tudtam:
00:40
"I am so sorry, professor.
"Elnézést, tanárnő.
00:43
If I had known it was you,
I would never have said those things."
Ha tudtam volna, hogy ön az,
soha nem mondtam volna olyanokat."
00:45
(Laughter)
(Nevetés)
00:49
I wasn't a person to him
until I was his professor.
Nem tudott személyként tekinteni rám,
míg ki nem derült, hogy a tanára vagyok.
00:51
This concept, called objectification,
Ez a tárgyiasításnak hívott fogalom
00:56
is the foundation of sexism,
képezi a szexizmus alapját,
00:59
and we see it reinforced
through every aspect of our lives.
és azt életünk minden területén
éreztetik velünk.
01:01
We see it in the government
Látjuk a kormányzatban,
01:07
that refuses to punish men
amely nem hajlandó megbüntetni a férfiakat
01:09
for raping women.
nők megerőszakolásáért.
01:13
We see it in advertisements.
Látjuk hirdetésekben.
01:15
How many of you have seen an advertisement
Hányótok látott már olyan reklámot,
01:17
that uses a woman's breast
to sell an entirely unrelated product?
ami női mellel próbál eladni
egy teljesen másféle terméket?
01:19
Or movie after movie after movie
Vagy olyan filmek tömkelegét,
01:26
that portrays women
as only love interests?
amelyek a nőket csak
szerelmi vonzalom tárgyának tekintik?
01:30
These examples might seem
inconsequential and harmless,
A példák talán lényegtelennek
és ártalmatlannak tűnhetnek,
01:34
but they're insidious,
pedig alattomosak,
01:37
slowly building into a culture
that refuses to see women as people.
és lassan olyan kultúrát építenek,
ami nem kezeli emberként a nőket.
01:39
We see this in the school
that sends home a 10-year-old girl
Ezt látjuk egy tízéves kislányt
hazaküldő iskolában,
01:43
because her clothes were
a distraction to boys trying to learn,
mert ruhája – úgymond – elvonja
a tanulni vágyó fiúk figyelmét,
01:48
or the government that refuses
to punish men for raping women
vagy a kormányzatban, amely mellőzi
az erőszakot tevő férfiak megbüntetését,
01:51
over and over,
ki tudja, hányadszor;
01:57
or the woman who is killed
vagy a meggyilkolt nőnél,
01:58
because she asked a man to stop
grinding on her on the dance floor.
akinek annyi bűne volt, hogy elutasította
a táncparketten ráhajtó férfit.
02:00
Media plays a large role in perpetuating
the objectification of women.
A médiának nagy a szerepe
a tárgyiasítás fenntartásában.
02:07
Let's consider
the classic romantic comedy.
Vegyük a klasszikus romantikus vígjátékot.
02:13
We're typically introduced
to two kinds of women in these movies,
E filmekben jellemzően
kétfajta nővel találkozunk,
02:16
two kinds of desirable women, anyway.
vagy legalábbis két kívánatos nővel.
02:20
The first is the sexy bombshell.
Az egyik a szexbomba.
02:22
This is the unbelievably gorgeous woman
with the perfect body.
Ő a hihetetlenül gyönyörű nő,
a tökéletes test birtokosa.
02:25
Our leading man
has no trouble identifying her
A főszereplő férfinak könnyű kiszúrnia őt,
02:29
and even less trouble having sex with her.
és még könnyebb lefeküdnie vele.
02:31
The second is our leading lady,
A másik a főszereplőnk,
02:34
the beautiful but demure woman
our leading man falls in love with
a szép, de visszahúzódó nő,
akibe a férfi annak ellenére szeret bele,
02:36
despite not noticing her at first
hogy elsőre észre se veszi,
02:40
or not liking her if he did.
vagy ha mégis, nem kedveli.
02:42
The first is the slut.
Az első a ribanc.
02:45
She is to be consumed and forgotten.
Őt elnyeli a feledés.
02:47
She is much too available.
Túl könnyen megkapható.
02:49
The second is desirable but modest,
A második a kívánatos, de szerény,
02:51
and therefore worthy
of our leading man's future babies.
épp ezért méltó
a férfi leendő gyermekeire.
02:55
Marriage material.
Házasságra tervezett.
02:58
We're actually told
that women have two roles,
A mondanivaló: a nőknek két szerepük van,
03:00
but these two roles have a difficult time
existing within the same woman.
de a két szerep nehezen
fér meg egyetlen nőben.
03:03
On the rare occasion
that I share with a new acquaintance
Azon ritka alkalmakkor,
amikor megosztom új ismerőseimmel,
03:08
that I study sex,
hogy a szexet tanulmányozom,
03:12
if they don't end
the conversation right then,
vagy azonnal véget vetnek
a beszélgetésnek,
03:13
they're usually pretty intrigued.
vagy nagyon érdeklődővé válnak.
03:16
"Oh. Tell me more."
"Hűha! Mesélj még erről!"
03:19
So I do.
Úgyhogy mesélek.
03:21
"I'm really interested
in studying the sexual behaviors
"Igazából a terhes
és a szülés után álló párok
03:24
of pregnant and postpartum couples."
szexuális élete érdekel."
03:26
At this point I get
a different kind of response.
Ekkor másfajta reakciót kapok.
03:28
(Laughter)
(Nevetés)
03:32
"Oh. Huh.
"Ó. Hú.
03:34
Do pregnant people even have sex?
Hogyhogy, a terhesek szeretkeznek?
03:36
Have you thought
about studying sexual desire
Gondoltál már rá, hogy a szexuális vágyat,
03:40
or orgasms?
vagy esetleg az orgazmust tanulmányozd?
03:44
That would be interesting, and sexy."
Az érdekes lenne és szexis."
03:45
Tell me. What are the first words
that come to mind
Milyen szavak jutnak először eszükbe
03:50
when you picture a pregnant woman?
egy terhes nő láttán?
03:52
I asked this question
in a survey of over 500 adults,
E kérdést több mint
500 felnőttnek tettem fel,
03:55
and most responded with "belly" or "round"
és a legtöbben a "pocak", a "kerek"
03:58
and "cute."
vagy az "aranyos" szavakat mondták.
04:02
This didn't surprise me too much.
Ez nemigen lepett meg.
04:05
What else do we label as cute?
Mire mondjuk még, hogy aranyos?
04:06
Babies. Puppies. Kittens.
A kisbabákra. A kiskutyákra. A kiscicákra.
04:09
The elderly. Right?
Az öregekre. Ugye?
04:12
(Laughter)
(Nevetés)
04:14
When we label an adult as cute, though,
De ha ezt felnőttre mondjuk,
04:17
we take away a lot of their intelligence,
megfosztjuk őt intellektusának
és sokrétűségének
04:19
their complexity.
nagy részétől.
04:22
We reduce them to childlike qualities.
Gyermeteg tulajdonságúakká
silányítjuk őket.
04:24
I also asked heterosexual men
Heteroszexuális férfiakat kértem,
04:27
to imagine a woman that they're
partnered with is pregnant,
hogy képzeljék el: partnerük terhes,
04:29
and then asked women
to imagine that they are pregnant,
aztán nőket kértem, hogy képzeljék
el magukat terhesként,
04:32
and then tell me
the first words that come to mind
és mondják meg, milyen szavak
jutnak eszükbe,
04:35
when they imagine having sex.
ha a szeretkezésre gondolnak.
04:37
Most of the responses were negative.
A legtöbb válasz negatív volt.
04:40
"Gross."
"Gusztustalan."
04:44
"Awkward."
"Kínos."
04:45
"Not sexy." "Odd."
"Nem szexi." "Fura."
04:47
"Uncomfortable."
"Kényelmetlen."
04:49
"How?"
"Hogyan?"
04:51
(Laughter)
(Nevetés)
04:52
"Not worth the trouble."
"Not worth the risk."
"Nem éri meg a fáradságot."
"Nem éri meg a kockázatot."
04:55
That last one really stuck with me.
Az utolsó nagyon megmaradt bennem.
04:58
We might think that because we divorce
pregnant women and moms from sexuality,
Azt hihetnénk, hogy mivel a terhes nőket
és anyákat elválasztjuk a szexualitástól,
05:01
we are removing the constraints
of sexual objectification.
egyben a szexuális tárgyiasítástól is
megmenekülnek.
05:06
They experience less sexism. Right?
Kevesebb szexizmus jut nekik. Így van?
05:11
Not exactly.
Nem egészen.
05:14
What happens instead
is a different kind of objectification.
Helyette másfajta tárgyiasítást kapunk.
05:15
In my efforts to explain this to others,
Amikor másoknak próbáltam ezt magyarázni,
05:19
one conversation
led to the Venus of Willendorf,
az egyik beszélgetés a Willendorfi
Vénuszhoz vezetett,
05:22
a Paleolithic figurine scholars assumed
was a goddess of love and beauty,
egy ősi alakhoz, akiről azt tartották:
a szerelem és szépség istennője,
05:25
hence the name Venus.
innen a neve: Vénusz.
05:30
This theory was later revised, though,
De ezt az elméletet felülvizsgálták,
05:32
when scholars noted
the sculptor's obvious focus
mikor a tudósoknak feltűnt,
hogy a szobrász fókuszában
05:34
on the figurine's reproductive features:
az alak szaporítószervei álltak:
05:38
large breasts,
considered ideal for nursing;
a szoptatáshoz ideális nagy mellek;
05:41
a round, possibly pregnant belly;
a kerek, valószínűleg terhes has;
05:45
the remnants of red dye,
alluding to menstruation or birth.
foltokban vörös festék, ami a ciklust
vagy a szülést jelezheti.
05:47
They also assumed that she was
meant to be held or placed lying down
Azt is leszűrték, hogy valószínűleg
kézben fogták vagy lefektették,
05:52
because her tiny feet
don't allow her to be freestanding.
mivel pici lábain a szobor nem áll meg.
05:56
She also had no face.
Arca sem volt.
06:00
For this reason, it was assumed
that she was a representation of fertility
Emiatt a termékenység
szimbólumának tekintik,
06:02
and not a portrait of a person.
nem pedig egy ember modelljének.
06:06
She was an object.
Egy tárgy volt.
06:09
In the history of her interpretation,
Értelmezésének történetében
06:11
she went from object
of ideal beauty and love
az ideális szépség és szerelem
ábrázolásából
06:13
to object of reproduction.
a szaporodás jelképe lett.
06:16
I think this transition speaks more
Azt hiszem, az átalakulás többet árul el
06:19
about the scholars
who have interpreted her purpose
a szobrot értelmező tudósokról,
06:21
than the actual purpose
of the figurine herself.
mint a szobrocska valódi funkciójáról.
06:25
When a woman becomes pregnant,
Mikor egy nő teherbe esik,
06:30
she leaves the realm
of men's sexual desire
elhagyja a férfiak vágyainak birodalmát,
06:32
and slides into her reproductive
and child-rearing role.
és felveszi szaporító és nevelő szerepét.
06:36
In doing so, she also becomes
Ezzel egy időben
06:40
the property of the community,
a közösség tulajdonává is válik,
06:43
considered very important
but only because she's pregnant. Right?
ahol nagyon fontos szerepet kap,
de kizárólag a terhessége okán. Igaz?
06:45
I've taken to calling this
the Willendorf effect,
Én ezt úgy hívom: a Willendorf-hatás,
06:50
and once again we see it reinforced
in many aspects of her life.
és egy nő életének sok területén
megfigyelhetjük.
06:52
Has anyone here
ever been visibly pregnant?
Volt már közületek valaki
láthatóan terhes?
06:57
(Laughter)
(Nevetés)
06:59
Yeah. Lots of you, right?
Aha. Sokan, igaz?
07:00
So how many of you ever had a stranger
touch your belly during pregnancy,
Terhesen hányan tapasztaltátok,
hogy pocakotokat vadidegen fogdossa,
07:02
maybe without even asking
your permission first?
aki előtte tán még engedélyt se kért rá?
07:06
Or told what you can and cannot eat
Kiknek mondta meg olyasvalaki,
hogy mit ehet és mit nem,
07:09
by somebody who is not your doctor,
your medical care provider?
aki sem nem volt orvos, sem védőnő?
07:12
Or asked private questions
about your birth plan?
Kiknek tettek fel kérdéseket
a tervezett szülés részleteiről?
07:16
And then told why
those choices are all wrong?
Hányan ítélték ezek után
minden válaszukat helytelennek?
07:20
Yeah, me too.
Velem is megtörtént.
07:23
Or had a server refuse
to bring you a glass of wine?
Kiktől tagadott meg pincér egy pohár bort?
07:24
This one might give you pause,
I know, but stay with me.
Ezen talán sokan fennakadtok,
de ne hagyjatok faképnél.
07:29
This is a huge secret.
Elárulok egy hatalmas titkot.
07:31
It is actually safe to drink
in moderation during pregnancy.
Ha mértékletesen is,
de terhesség idején is lehet inni.
07:33
Many of us don't know this
Sokunk nem tudja ezt,
07:38
because doctors don't trust
pregnant women with this secret --
mert az orvosok nem bízzák
terhes nőkre ezt a titkot...
07:40
(Laughter)
(Nevetés)
07:43
especially if she's less educated
or a woman of color.
különösen, ha kevésbé
iskolázott vagy színes bőrű.
07:49
What this tells us is,
Ebből azt szűrhetjük le,
07:53
this Willendorf effect,
it's also classist and racist.
hogy a Willendorf-hatás
elitista és rasszista is.
07:55
It's present when
the government reminds women
Jelen van, mikor a választási lehetőséget
korlátozó törvényekkel
07:59
with every new anti-choice bill
a kormányzat arra emlékezteti a nőket,
08:05
that the contents of her uterus
are not her own,
hogy méhük tartalma nem a sajátjuk,
08:08
or when an ob-gyn says,
vagy amikor egy nőgyógyász szerint
08:11
"While it's safe
to have sex during pregnancy,
"Bár a terhesség alatti szex biztonságos,
08:13
sometimes you never know.
de azért biztos, ami biztos.
08:15
Better safe than sorry, right?"
Jobb félni, mint megijedni, igaz?"
08:16
She's denied basic privacy
and bodily autonomy
A nőtől megtagadják a magánéletet
és teste irányítását
08:19
under the guise of "be a good mother."
a "jó anya" képének fenntartása érdekében.
08:23
We don't trust her
to make her own decisions.
Nem bízzuk rá,
hogy saját ügyében maga döntsön.
08:26
She's cute, remember?
Ő csak "aranyos", emlékeztek?
08:29
When we tell women
Mikor egy nőnek azt mondjuk,
08:33
that sexual pleasure -- excuse me.
hogy a szexszel járó öröm... – elnézést.
08:36
When we tell women that sex
isn't worth the risk during pregnancy,
Mikor egy nő azt hallja, hogy a terhesség
alatti szex nem éri meg a kockázatot,
08:39
what we're telling her is that
her sexual pleasure doesn't matter.
ezzel azt mondjuk neki,
hogy az ő szexuális öröme nem számít.
08:43
So what we are telling her
is that she in fact doesn't matter,
Tehát tulajdonképpen azt mondjuk,
hogy ő maga nem számít,
08:48
even though the needs of her fetus
are not at odds with her own needs.
pedig a magzat igényei nem
korlátozzák a nő saját igényeit.
08:51
So medical providers,
Az egészségügyi központoknak,
08:57
such as the American College
of Obstetricians and Gynecologists
pl. az ACOG-ak, az Amerikai Szülészek
és Nőgyógyászok Társaságának,
08:59
have the opportunity to educate
about the safety of sex during pregnancy.
módjukban áll felvilágosítani a nőket
a terhesség alatti szex biztonságáról.
09:02
So what do the experts say?
De mit mondanak a szakértők?
09:07
ACOG actually has
no public official statement
Az ACOG nem adott ki
hivatalos nyilatkozatot
09:09
about the safety of sex during pregnancy.
a terhesség alatti szex biztonságáról.
09:12
Guidance from the Mayo Clinic
is generally positive
A Mayo Klinika tájékoztatása
nagy általánosságban pozitív,
09:16
but presented with a caveat:
de ködösítő.
09:19
"Although most women can safely
have sex throughout pregnancy,
"Bár a legtöbb nő nyugodtan élhet
szexuális életet terhessége alatt,
09:21
sometimes it's best to be cautious."
ám néha legjobb az óvatosság."
09:24
Some women don't want
to have sex during pregnancy,
Vannak olyan nők, akik nem kérnek
a szexből terhességük alatt,
09:26
and that's OK.
nincs is ezzel baj.
09:30
Some women do want
to have sex during pregnancy,
Vannak olyanok, akik szeretnének
szexuális életet élni,
09:31
and that's OK, too.
és azzal sincs baj.
09:33
What needs to stop
is society telling women
De véget kell vetni
a társadalmi nyomásnak,
09:35
what they can and cannot do
with their bodies.
ami előírja a nőknek, mit tehetnek
és mit nem a testükkel.
09:38
(Applause)
(Taps) (Ujjongás)
09:41
Pregnant women are not faceless,
identity-less vessels of reproduction
A terhes nők nem arctalan, személytelen
09:48
who can't stand on their own two feet.
és gyámoltalan szaporítógépek.
09:52
But the truth is, the real secret is,
De az igazság, az igazi titok az,
09:56
we tell all women that
their sexual pleasure doesn't matter.
hogy azt üzenjük a nőknek:
a szexuális élvezetük nem számít.
09:58
We refuse to even acknowledge
that women who have sex with women
Még azt sem ismerjük el,
hogy vannak nőkkel szexelő nők,
10:02
or women who don't
want children even exist.
vagy olyanok, akik nem akarnak gyereket.
10:06
"Oh, it's just a phase ...
"Biztos csak egy korszak...
10:08
she just needs the right man
to come along."
csak a megfelelő férfira van szüksége."
10:10
Every time a woman has sex
Mikor egy nő csak azért szeretkezik,
10:14
simply because it feels good,
mert jólesik neki,
10:16
it is revolutionary.
akkor lázad.
10:18
She is revolutionary.
Ő a lázadó.
10:20
She is pushing back
against society's insistence
A társadalom ama elvárása ellen harcol,
10:22
that she exist simply for men's pleasure
miszerint csak a férfiak öröméért,
vagy a szaporodásért
10:25
or for reproduction.
jött a világra.
10:27
A woman who prioritizes
her sexual needs is scary,
Az a nő, aki szexuális vágyait
helyezi előtérbe, ijesztő,
10:30
because a woman who prioritizes
her sexual needs prioritizes herself.
mert az ilyen nő saját
magát helyezi előtérbe.
10:34
(Applause)
(Taps)
10:39
That is a woman demanding
that she be treated as an equal.
Az a nő egyenlő elbánást követel.
10:43
That is a woman who insists
Olyan, aki ragaszkodik hozzá,
10:47
that you make room for her
at the table of power,
hogy helyet kapjon az erősek asztalánál,
10:49
and that is the most terrifying of all
és ez a legijesztőbb.
10:52
because we can't make room for her
Hisz nem kínálhatunk neki helyet anélkül,
10:54
without some of us giving up
the extra space we hold.
hogy le ne mondanánk pár
fölöslegesen birtokolt székről.
10:57
(Applause)
(Taps)
11:02
I have one last secret for you.
Van még egy utolsó titkom.
11:08
I am the mother of two boys
Két fiú édesanyja vagyok,
11:10
and we could use your help.
és jól jönne a segítségük.
11:12
Even though my boys hear me say regularly
Bár a fiaim rendszeresen hallják tőlem,
11:15
that it's important for men
to recognize women as equals
milyen fontos, hogy a férfiak
ismerjék el egyenlő félként a nőket,
11:20
and they see their father modeling this,
sőt, még az apjuk viselkedésén is látják,
11:23
we need what happens in the world
to reinforce what happens in our home.
de a világeseményeknek is tükrözniük kell,
ami otthon végbemegy.
11:26
This is not a men's problem
or a women's problem.
Ez nem a férfiak vagy a nők problémája.
11:30
This is everyone's problem,
Ez mindenkit érint,
11:33
and we all play a role
in dismantling systems of inequality.
és mindünknek van szerepünk
az egyenlőtlenség kiiktatásában.
11:35
For starters, we have got
to stop telling women
Először is: abba kell hagynunk a nők
kioktatását arról,
11:40
what they can and cannot do
with their bodies.
hogy mit tehetnek
és mit nem a testükkel.
11:43
(Applause)
(Taps)
11:45
This includes not treating pregnant women
like community property.
Ebbe beletartozik, hogy a terhes
nőket ne köztulajdonként kezeljük.
11:50
If you don't know her,
don't even ask to touch her belly.
Ismeretlentől meg se kérdezzék,
hogy megérinthetik-e a hasát.
11:54
You wouldn't anybody else.
Mástól se tegyük.
11:57
Don't tell her
what she can and cannot eat.
Ne mondjuk meg neki, mit ehet és mit nem.
11:59
Don't ask her private details
about her medical decisions.
Ne tegyünk fel ránk nem tartozó
kérdéseket az egészségéről.
12:01
This also includes understanding
Ebbe annak a megértése is beletartozik,
12:04
that even if you are
personally against abortion,
hogy még abortuszellenesként is
12:06
you can still fight
for a woman's right to choose.
küzdhetünk a nők választójogáért.
12:09
When it comes to women's equality,
the two need not oppose one another.
Mikor nők egyenjogúságáról beszélünk,
a két álláspont nem ellentétes.
12:12
If you're somebody who has sex with women,
Aki lefekszik nőkkel,
12:16
prioritize her pleasure.
tegye fontossá az örömüket.
12:19
If you don't know how, ask.
Aki nem tudja a módját, kérdezze meg.
12:20
If you have children --
Akiknek gyerekei vannak...
12:24
(Laughter)
(Nevetés)
12:25
have conversations about sex
as early as possible,
beszélgessenek velük a szexről,
amilyen hamar csak lehet,
12:27
because kids don't look up s-e-x
in the dictionary anymore.
mert a gyerekek már nem
a könyvekben néznek utána.
12:31
They look it up on the internet.
Hanem az interneten.
12:35
And when you're having
those conversations about sex,
De amikor a szexről beszélgetnek,
12:38
don't center them on reproduction only.
ne csak a szaporodás legyen a téma.
12:41
People have sex for many reasons,
Az emberek több okból szeretkeznek:
12:43
some because they want a baby,
néhányan, mert gyerekre vágynak,
12:45
but most of us have sex
because it feels good.
de legtöbbünk azért, mert jólesik.
12:47
Admit it.
Ismerjék el.
12:50
And regardless of whether
you have children or not,
Akár van gyerekük, akár nincs,
12:52
support comprehensive sex education
that doesn't shame our teenagers.
támogassák a felvilágosító órákat,
amik nem ítélik el a kamaszokat.
12:55
(Applause)
(Taps)
12:59
Nothing positive comes from shaming teens
Semmi jó nem sül ki abból,
ha szégyent keltünk bennük
13:08
for their sexual desires, behaviors,
szexuális vágyaik, viselkedésük miatt,
13:10
other than positive STD
and pregnancy tests.
leszámítva a nemi betegségeket
és a nem kívánt terhességet.
13:14
Every single day,
we are all given the opportunity
Minden egyes nap megvan rá a lehetőségünk,
13:18
to disrupt patterns of inequality.
hogy megtörjük az egyenlőtlenség uralmát.
13:21
I think we can all agree
that it's worth the trouble to do so.
Azt hiszem, egyetértünk abban,
hogy megéri a fáradságot.
13:24
Thank you.
Köszönöm.
13:29
(Applause)
(Taps) (Ujjongás)
13:30
Translated by Kinga Balla
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

About the speaker:

Sofia Jawed-Wessel - Sex researcher
Sofia Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education.

Why you should listen

Dr. Sofia Jawed-Wessel teaches and generates new knowledge in the area of public health through scientific studies. Her research has focused on understanding and improving the sexual health of women and couples as they transition into parenthood by documenting sexual behaviors, sexual function, relationship adjustment and overall sexual changes during pregnancy and after childbirth. Jawed-Wessel's teachings utilize a sex-positive and pleasure-inclusive approach to providing medically accurate, comprehensive sexuality education to undergraduate students as well as in the local Omaha, Nebraska community. She teaches graduate level courses such as Research Methods, Health Behavior Theory, and Leadership and Advocacy. Jawed-Wessel also fights for women's rights and reproductive justice. She has provided expert testimony for the Nebraska Unicameral, the Nebraska School Board of Education and the Omaha Public School Board of Education. She has successfully argued in favor of comprehensive sex education in Omaha Public Schools and fought against restrictive anti-choice legislation in Nebraska.

Jawed-Wessel is an Assistant Professor in the School of Health, Physical Education and Recreation at the University of Nebraska at Omaha (UNO) and the Associate Director of the Midlands Sexual Health Research Collaborative. She also holds a joint appointment with the Women and Gender Studies program at UNO and a courtesy appointment in the College of Public Health at the University of Nebraska Medical Center. Jawed-Wessel holds both a Master of Science in Public Health (MPH) degree and a Doctor of Philosophy (PhD) degree in Health Behavior from the School of Public Health at Indiana University Bloomington. 


More profile about the speaker
Sofia Jawed-Wessel | Speaker | TED.com