English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMaastricht

Lucien Engelen: Crowdsource your health

Lučijen Engelen (Lucien Engelen): Umrežite svoje zdravlje

Filmed
Views 289,961

Pomoću svog mobilnog telefona možete naći najbliži bankomat, ali šta ako vam treba defibrilator? Na konferenciji TEDxMaastricht, Lučijen Engelen nam pokazuje inovacije na internetu koje menjaju način na koji spašavamo živote, uključujući i umreženu mapu lokalnih defibrilatora.

- Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team. Full bio

I would like to talk to you
Hteo bih da vam ispričam
00:15
about why many e-health projects fail.
zašto dosta elektronskih projekata
za zdravlje ne uspevaju.
00:17
And I really think that the most important thing of it
Mislim da je najbitnija stvar u tome
00:20
is that we stopped listening to patients.
da smo prestali da slušamo pacijente.
00:23
And one of the things we did at Radboud University
Jedna od stvari koju smo uradili
na Univerzitetu Radbud
00:25
is we appointed a chief listening officer.
je bila to da smo odredili
glavnog referenta za slušanje.
00:27
Not in a very scientific way --
I to ne na neki naučni način -
00:29
she puts up a little cup of coffee or cup of tea
ona stavi ispred sebe šolju kafe ili čaja
00:31
and asks patients, family, relatives,
i pita pacijente, porodicu, rođake:
00:34
"What's up?
"Šta se dešava?
00:36
How could we help you?"
Kako vam možemo pomoći?"
00:38
And we think, we like to think,
Volimo da mislimo,
00:40
that this is one of the major problems
da je ovo jedan od velikih problema
00:42
why all -- maybe not all --
zbog kog svi - možda ne baš svi -
00:44
but most of the e-health projects fail,
ali većina elektronskih projekata
za zdravlje propadaju,
00:46
since we stopped listening.
zato što smo prestali da slušamo.
00:48
This is my WiFi scale. It's a very simple thing.
Ovo je moja bežična vaga.
Veoma je jednostavna.
00:50
It's got one knob, on/off.
Ima samo jedno dugme,
za uključivanje i isključivanje.
00:52
And every morning I hop on it.
Svakog jutra stajem na nju.
00:54
And yes, I've got a challenge,
I da, imam izazov za sebe,
00:57
as you might see.
kao što možete videti.
00:59
And I put my challenge on 95 kg.
Moj izazov je na 95 kg.
01:01
But the thing is that it's made this simple
Ali ono što je jednostavno u vezi sa ovim
01:04
that whenever I hop on,
je da svaki put kada stanem na nju,
01:07
it sends my data through Google Health as well.
ona šalje moje podatke u Gugl Zdravlje.
01:09
And it's collected by my general practitioner as well,
Takođe ih preuzima
i moj lekar opšte prakse,
01:12
so he can see what's my problem in weight,
tako da može da vidi
moje probleme sa težinom,
01:15
not on the very moment
ne istog trenutka
01:19
that I need cardiologic support or something like it,
kada mi je potrebna
kardiološka pomoć ili slično,
01:21
but also looking backward.
nego i gledajući unazad.
01:24
But there's another thing.
Ali tu je još nešto.
01:26
As some of you might know, I've got more than 4,000 followers on Twitter.
Kao što neki od vas možda znaju,
više od 4 000 ljudi me prati na Tviteru.
01:28
So every morning
Tako da svakog jutra
01:31
I hop on my WiFi scale
stanem na svoju bežičnu vagu
01:33
and before I'm in my car, people start talking to me,
i pre nego što uđem u auto,
ljudi pričaju sa mnom:
01:35
"I think you need a light lunch today, Lucien."
"Lučijen, mislim da ti danas treba
laganiji ručak."
01:37
(Laughter)
(Smeh)
01:39
But that's the nicest thing that could happen,
Ali to je najlepša stvar koja može da se desi,
01:41
since this is peer pressure,
jer je ovo pritisak okoline,
01:43
peer pressure used to help patients --
vršnjački pritisak koji pomaže pacijentima -
01:45
since this could be used for obesity,
pošto se ovo može koristiti
za preteranu gojaznost,
01:48
it could be used
može se koristiti
01:50
to stop smoking in patients.
i kako bi pacijenti prestali da puše.
01:52
But on the other hand, it also could be used
Ali sa druge strane,
takođe se može koristiti
01:54
to get people from out of their chairs
kako bi se ljudi izvukli iz fotelja
01:56
and try to work together in some kind of gaming activity
i pokušali da rade zajedno
na nekoj vrsti igre
01:59
to get more control of their health.
da bi dobili veću kontrolu
nad svojim zdravljem.
02:02
As of next week, it will soon be available.
Od sledeće nedelje, ovo će biti dostupno.
02:05
There will be this little blood pressure meter
Ovaj maleni merač pritiska u krvi
02:08
connected to an iPhone or something or other.
biće povezan na vaš mobilni telefon
ili nešto slično.
02:10
And people will be able, from their homes,
I ljudi će moći iz svojih kuća,
02:13
to take their blood pressure,
da izmere krvni pritisak,
02:15
send it into their doctor
pošalju rezultate doktoru
02:17
and eventually share it with others, for instance,
ili ih podele sa drugima, na primer,
02:19
for over a hundred dollars.
za oko sto dolara.
02:22
And this is the point where patients get into position
Ovo je tačka gde pacijenti dolaze u pozicijiu
02:24
and can collect, not only their own control again,
ne samo da povrate kontrolu na sobom,
02:27
be captain of their own ship,
da budu kapetan svog broda,
02:30
but also can help us in health care
nego i da pomognu nama u zdravstvu
02:32
due to the challenges that we face,
zbog izazova s kojima se suočavamo,
02:34
like health care cost explosion,
kao što je porast troškova u zdravstvu,
02:36
doubled demand and things like that.
povećani zahtevi i slično.
02:39
Make techniques that are easy to use
Napravimo tehnike koje su lake za korišćenje
02:41
and start with this to embrace patients in the team.
i krenimo sa njima
kako bismo obuhvatili pacijente u tim.
02:43
And you can do this with techniques like this,
I ovo možete da uradite ovakvim tehnikama,
02:46
but also by crowd-sourcing.
ali takođe i umrežavanjem.
02:48
And one of the things we did
Jedna od stvari koju smo uradili je ova
02:50
I would like to share with you introduced by a little video.
i voleo bih da je podelim sa vama
nakon kratkog uvodnog snimka.
02:52
(Music)
(Muzika)
02:55
We've all got navigation controls in our car.
Svi imamo navigaciju u našim automobilima.
04:07
We maybe even [have] it in our cellphone.
Možda čak i na našim mobilnim telefonima.
04:10
We know perfectly where all the ATMs are
Odlično znamo gde se nalaze svi bankomati
04:13
about the city of Maastricht.
u gradu Mastrihtu.
04:15
The other thing is we know where all the gas stations are.
Takođe znamo gde su sve benzinske stanice.
04:17
And sure, we could find fast food chains.
Sigurno bismo mogli naći i
restorane brze hrane.
04:20
But where would be the nearest AED
Ali gde bi bio najbliži defibrilator
04:23
to help this patient?
da pomogne ovom pacijentu?
04:25
We asked around and nobody knew.
Raspitali smo se i niko nije znao.
04:27
Nobody knew where the nearest life-saving AED
Niko nije znao
gde je bio najbliži defibrilator
04:30
was to be obtained right now.
u tom trenutku.
04:33
So what we did, we crowdsourced The Netherlands.
Onda smo umrežili Holandiju.
04:35
We set up a website
Napravili smo vebsajt
04:37
and asked the crowd, "If you see an AED,
i zamolili ljude:
"Ako vidite defibrilator,
04:39
please submit it, tell us where it is,
molimo vas javite nam,
recite gde se nalazi,
04:41
tell us when it's open,"
i recite nam kada radi",
04:44
since sometimes in office hours sometimes it's closed, of course.
pošto nekada nisu otvoreni
van radnog vremena, naravno.
04:46
And over 10,000 AEDs already in The Netherlands
Preko 10 hiljada defibrilatora u Holandiji
04:48
already have been submitted.
je već prijavljeno do sada.
04:50
The next step we took was to find the applications for it.
Sledeći korak je bio
pronalaženje aplikacije za ovo.
04:52
And we built an iPad application.
Napravili smo aplikaciju za ajped.
04:55
We made an application for Layar, augmented reality,
Napravili smo aplikaciju za Layar,
proširenu stvarnost,
04:57
to find these AEDs.
kako bismo pronašli ove defibrilatore.
05:00
And whenever you are in a city like Maastricht and somebody collapses,
Ako ste u gradu poput Mastrihta
i nekome pozli,
05:02
you can use your iPhone,
možete iskoristi vaš mobilni telefon,
05:05
and within the next weeks also run your Microsoft cellphone,
i u sledećih par nedelja
i vaš Majkrosoft telefon,
05:07
to find the nearest AED
kako biste našli najbliži defibrilator
05:10
which can save lives.
koji može da spasi živote.
05:12
And as of today,
Od danas,
05:14
we would like to introduce this, not only as AED4EU,
voleli bismo da predstavimo ovo
ne samo kao AED4EU,
05:16
which is what the product is called,
što je ime proizvoda,
05:18
but also AED4US.
nego kao AED4US.
05:20
And we would like to start this on a worldwide level.
Voleli bismo da započnemo ovo
na globalnom nivou.
05:22
And [we're] asking all of our colleagues in the rest of the world,
Zamolili bismo sve naše kolege
iz ostatka sveta,
05:24
colleague universities, to help us
na srodnim univerzitetima,
da nam pomognu
05:27
to find and work and act like a hub
da zajedno radimo poput mreže
05:29
to crowd-source all these AEDs all around the world.
kako bismo umrežili sve ove
defibrilatore u celom svetu.
05:32
That whenever you're on holiday and somebody collapses,
Tako da ako ste na odmoru i nekome pozli,
05:35
might it be your own relative or someone just in front of you,
bez obzira da li vam je rođak
ili samo neko ispred vas,
05:38
you can find this.
možete da pronađete ovo.
05:41
The other thing we would like to ask
Druga stvar koju bismo vas zamolili
05:43
is of companies also all over the world
je da kompanije širom sveta
05:45
that will be able to help us validate these AEDs.
pomognu kako bi se testirali ovi defibrilatori.
05:47
These might be courier services
Ovo bi mogle biti kurirske službe
05:50
or cable guys for instance,
ili radnici za kablovsku televiziju na primer,
05:52
just to see whether the AED that's submitted
samo da vide da li su prijavljeni defibrilatori
05:54
still is in place.
još uvek na svom mestu.
05:56
So please help us on this one
Tako da vas molimo da nam pomognete
sa ovim kako bismo
05:58
and try to make not only health a little bit better, but take control of it.
ne samo poboljšali zdravlje,
nego i preuzeli kontrolu nad njim.
06:00
Thank you.
Hvala vam.
06:03
(Applause)
(Aplauz)
06:05
Translated by Mile Živković
Reviewed by Tatjana Jevdjic

▲Back to top

About the speaker:

Lucien Engelen - Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team.

Why you should listen
Lucien Engelen was the first Dutch Health 2.0 Ambassador, a position he used to inspire many to step into the world of participatory healthcare. He believes that new technologies, and the revolution in communication modes that is accompanying them, will have an enormous impact on the fantastic challenges posed by the current state of health care around the world 
 
Engelen is also the founder of REshape, a program of Radboud University Nijmegen Medical Centre dedicated to creating the decade of the self-empowered patient. He is also a faculty memeber at the Singularity University in Silicon Valley.
More profile about the speaker
Lucien Engelen | Speaker | TED.com