English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMaastricht

Lucien Engelen: Crowdsource your health

Lucien Engelen: Sağlınızı kitle kaynaklı yapın

Filmed
Views 289,961

Akıllı telefonunuzu yerel bir ATM'yi bulmak için kullanabilirsiniz, ama ya bir defibrilatöre ihtiyacınız olursa? TEDxMaastricht'te Lucien Engelen bize, hayat kurtarma yöntemimizi değiştirecek online yenilikler gösteriyor, yerel defibrilatörlerin kitle kaynaklı bir haritası dahil.

- Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team. Full bio

I would like to talk to you
Sizlere neden birçok e-sağlık
00:15
about why many e-health projects fail.
projelerinin başarısız olduğu hakkında konuşmak istiyorum.
00:17
And I really think that the most important thing of it
Ve bence gerçekten en önemli olan tarafı
00:20
is that we stopped listening to patients.
hastaları dinlemeyi bırakmış olmamız.
00:23
And one of the things we did at Radboud University
Ve Radboud Üniversitesi'nde yaptığımız şeylerden biri
00:25
is we appointed a chief listening officer.
bir dinleme yetkilisi atamak oldu.
00:27
Not in a very scientific way --
Çok da bilimsel bir şekilde değil --
00:29
she puts up a little cup of coffee or cup of tea
Biraz çay ya da kahve hazırlıyor ve hastalara
00:31
and asks patients, family, relatives,
ailelere, yakınlara şunu soruyor:
00:34
"What's up?
"Nasıl gidiyor?
00:36
How could we help you?"
Size nasıl yardımcı olabiliriz?"
00:38
And we think, we like to think,
Ve bize göre, böyle düşünmek istiyoruz,
00:40
that this is one of the major problems
bu, tüm -- belki hepsi değil -- ama çoğu e-sağlık
00:42
why all -- maybe not all --
projesinin başarısız olmasına
00:44
but most of the e-health projects fail,
neden olan büyük sorunlardan biri,
00:46
since we stopped listening.
dinlemeyi bıraktığımızdan beri.
00:48
This is my WiFi scale. It's a very simple thing.
Bu benim WiFi terazim. Çok basit birşey.
00:50
It's got one knob, on/off.
Bir tane düğmesi var, açık/kapalı.
00:52
And every morning I hop on it.
Ve her sabah, üstüne çıkıyorum.
00:54
And yes, I've got a challenge,
Ve evet, bir hedefim var,
00:57
as you might see.
gördüğünüz gibi.
00:59
And I put my challenge on 95 kg.
Ve hedefim 95 kilo olmak.
01:01
But the thing is that it's made this simple
Ama o kadar kolay birşey ki, ne zaman
01:04
that whenever I hop on,
üstüne çıksam,
01:07
it sends my data through Google Health as well.
verilerimi Google Health'e de yolluyor.
01:09
And it's collected by my general practitioner as well,
Pratisyen hekimim de bu verileri alıyor,
01:12
so he can see what's my problem in weight,
böylece kilo bakımından ne sorunum olduğunu görüyor,
01:15
not on the very moment
kardiyolojik desteğe ya da
01:19
that I need cardiologic support or something like it,
benzer birşeye ihtiyacım olduğu o anda değil,
01:21
but also looking backward.
ama ayrıca geçmişe bakıyor.
01:24
But there's another thing.
Ama başka bir şey var.
01:26
As some of you might know, I've got more than 4,000 followers on Twitter.
Bazılarınızın bildiği gibi, Twitter'da 4.000'den fazla takipçim var.
01:28
So every morning
Her sabah,
01:31
I hop on my WiFi scale
WiFi terazime çıkıyorum
01:33
and before I'm in my car, people start talking to me,
ve daha arabama binmeden, insanlar benimle konuşmaya başlıyorlar,
01:35
"I think you need a light lunch today, Lucien."
"Bence bugün hafif bir öğle yemeği yemen gerekiyor, Lucien."
01:37
(Laughter)
(Kahkaha)
01:39
But that's the nicest thing that could happen,
Ama bu olabilecek en ince davranış,
01:41
since this is peer pressure,
çünkü bu arkadaş baskısı
01:43
peer pressure used to help patients --
arkadaş baskısı eskiden hastalara yardım ederdi --
01:45
since this could be used for obesity,
bu obezite için kullanılabiliyorsa,
01:48
it could be used
hastaların sigarayı
01:50
to stop smoking in patients.
bırakmaları için de kullanılabilir.
01:52
But on the other hand, it also could be used
Ama öte yandan, insanları sandalyelerinden
01:54
to get people from out of their chairs
kaldırmak ve sağlıkları üzerinde daha fazla
01:56
and try to work together in some kind of gaming activity
kontrol kazanmak için bir tür oyun aktivitesinde beraber
01:59
to get more control of their health.
çalışmalarını sağlamak için de kullanılabilir.
02:02
As of next week, it will soon be available.
Gelecek haftadan itibaren, kullanıma hazır olacak.
02:05
There will be this little blood pressure meter
iPhone'a ya da benzer birşeye bağlı
02:08
connected to an iPhone or something or other.
bu küçük tansiyon aleti olacak.
02:10
And people will be able, from their homes,
Ve insanlar, kendi evlerinden, tansiyonlarını
02:13
to take their blood pressure,
ölçebilecek,
02:15
send it into their doctor
doktorlarına yollayabilecek
02:17
and eventually share it with others, for instance,
ve sonunda başkalarıyla, mesela yüz doların üzerinde
02:19
for over a hundred dollars.
bir fiyata paylaşabilecekler.
02:22
And this is the point where patients get into position
Ve bu noktada hastalar pozisyona geçip, sadece tekrar
02:24
and can collect, not only their own control again,
kendi kontrollerini kazanıp, kendi gemilerinin kaptanı
02:27
be captain of their own ship,
olmayacaklar, ama ayrıca
02:30
but also can help us in health care
sağlık sigortası maliyet patlaması,
02:32
due to the challenges that we face,
iki katına çıkmış arz ve bunun gibi yüzleştiğimiz
02:34
like health care cost explosion,
sorunlar nedeniyle sağlık sigortası
02:36
doubled demand and things like that.
alanında bize yardım edecekler.
02:39
Make techniques that are easy to use
Kullanımı kolay teknikler geliştirin
02:41
and start with this to embrace patients in the team.
ve takımdaki hastaları kazanmak için bununla başlayın.
02:43
And you can do this with techniques like this,
Ve bunu, bu tür tekniklerle yapabilirsiniz,
02:46
but also by crowd-sourcing.
ama kitle kaynaklı yapmakla da yapabilirsiniz.
02:48
And one of the things we did
Yaptığımız şeylerden birisini
02:50
I would like to share with you introduced by a little video.
kısa bir video eşliğinde sizlerle paylaşmak istiyorum.
02:52
(Music)
(Müzik)
02:55
We've all got navigation controls in our car.
Hepimizin arabasında navigasyon kontrolleri var.
04:07
We maybe even [have] it in our cellphone.
Cep telefonlarımızda bile belki var.
04:10
We know perfectly where all the ATMs are
Maastricht şehrinde bulunan tüm ATM'lerin
04:13
about the city of Maastricht.
yerlerini gayet iyi biliyoruz.
04:15
The other thing is we know where all the gas stations are.
Bildiğimiz bir başka şey, benzin istasyonlarının nerede olduğu.
04:17
And sure, we could find fast food chains.
Ve elbette, fast food restoranlarını bulabiliriz.
04:20
But where would be the nearest AED
Ama bu hastaya yardım edecek en yakın
04:23
to help this patient?
AED (Otomatik Harici Defibrilatör) nerede olabilir?
04:25
We asked around and nobody knew.
İnsanlara sorduk ama kimse bilmiyordu.
04:27
Nobody knew where the nearest life-saving AED
Şu an bulunması gereken en yakın hayat kurtarıcı
04:30
was to be obtained right now.
AED'nin nerede olduğunu kimse bilmiyordu.
04:33
So what we did, we crowdsourced The Netherlands.
Biz de, tüm Hollanda'yı kitle kaynaklı yaptık.
04:35
We set up a website
Bir websitesi kurduk
04:37
and asked the crowd, "If you see an AED,
ve kitleden şunu istedik, "Eğer bir AED görürseniz,
04:39
please submit it, tell us where it is,
lütfen gönderin, nerede olduğunu söyleyin,
04:41
tell us when it's open,"
nerede açık olduğunu söyleyin,"
04:44
since sometimes in office hours sometimes it's closed, of course.
çünkü bazen iş saatlerinde kapalı olabiliyor, elbette.
04:46
And over 10,000 AEDs already in The Netherlands
Ve Hollanda'daki 10.000'den fazla AED'nin yeri
04:48
already have been submitted.
şimdiden gönderildi.
04:50
The next step we took was to find the applications for it.
Attığımız bir sonraki adım onun için uygulamalar bulmaktı.
04:52
And we built an iPad application.
Bir iPad uygulaması yaptık.
04:55
We made an application for Layar, augmented reality,
Artırılmış gerçeklik, Layar için bir uygulama yaptık,
04:57
to find these AEDs.
bu AED'leri bulması için.
05:00
And whenever you are in a city like Maastricht and somebody collapses,
Maastricht gibi bir şehirdeyseniz ve biri bayılırsa,
05:02
you can use your iPhone,
iPhone'nunuzu kullanabilir,
05:05
and within the next weeks also run your Microsoft cellphone,
ve birkaç hafta içerisinde Microsoft cep telefonunuzda da çalışacak,
05:07
to find the nearest AED
hayat kurtabilecek en yakın
05:10
which can save lives.
AED'yi bulabilirsiniz.
05:12
And as of today,
Bugünden itibaren,
05:14
we would like to introduce this, not only as AED4EU,
sizlere bunu tanıtmak istiyoruz, sadece AED4EU olarak değil,
05:16
which is what the product is called,
ki bu ürünün adı,
05:18
but also AED4US.
ama ayrıca AED4US'i.
05:20
And we would like to start this on a worldwide level.
Bunu dünya çapında başlatmak istiyoruz.
05:22
And [we're] asking all of our colleagues in the rest of the world,
Dünyanın her yerindeki iş arkadaşlarımız, üniversitelerden
05:24
colleague universities, to help us
dünya üzerindeki tüm bu AED'leri
05:27
to find and work and act like a hub
kitle kaynaklı yapmak için bulma,
05:29
to crowd-source all these AEDs all around the world.
çalışma ve bir merkez gibi hareket etmek adına bize yardım etmelerini istiyoruz.
05:32
That whenever you're on holiday and somebody collapses,
Ne zaman tatildeyseniz ve biri bayılırsa, kendi akrabanız
05:35
might it be your own relative or someone just in front of you,
olabilir ya da sadece önünüzdeki biri,
05:38
you can find this.
bunu bulabilirsiniz.
05:41
The other thing we would like to ask
İstediğimiz bir başka şey ise
05:43
is of companies also all over the world
bu AED'leri doğrulamamıza yardım edebilecek
05:45
that will be able to help us validate these AEDs.
dünyanın her tarafındaki şirketler.
05:47
These might be courier services
Kurye hizmetleri ya da mesela
05:50
or cable guys for instance,
kablo işi yapan kişiler olabilir,
05:52
just to see whether the AED that's submitted
sadece yeri gönderilen AED'nin hala yerinde olup, olmadığını
05:54
still is in place.
görmek için.
05:56
So please help us on this one
Lütfen bize bu konuda yardım edin
05:58
and try to make not only health a little bit better, but take control of it.
ve sadece sağlığı biraz daha iyi yapmak için değil, ama kontrolünü kazanmak için.
06:00
Thank you.
Teşekkür ederim.
06:03
(Applause)
(Alkış)
06:05
Translated by Zeynep Duygu Tamer
Reviewed by Meric Aydonat

▲Back to top

About the speaker:

Lucien Engelen - Healthcare innovator
Lucien Engelen is a technologist and innovator who is working to put patients into the healthcare team.

Why you should listen
Lucien Engelen was the first Dutch Health 2.0 Ambassador, a position he used to inspire many to step into the world of participatory healthcare. He believes that new technologies, and the revolution in communication modes that is accompanying them, will have an enormous impact on the fantastic challenges posed by the current state of health care around the world 
 
Engelen is also the founder of REshape, a program of Radboud University Nijmegen Medical Centre dedicated to creating the decade of the self-empowered patient. He is also a faculty memeber at the Singularity University in Silicon Valley.
More profile about the speaker
Lucien Engelen | Speaker | TED.com