English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2006

Amy Smith: Simple designs to save a life

امی اسمیت: اختراعات ساده برای نجات یک زندگی

Filmed
Views 1,435,021

هر ساله در کشورهای در حال توسعه، دودهای ناشی از آتش های آشپزی بیشتر از دو میلیون کودک را می کشد. امی اسمیت، مهندس درانیسیتو تکنولوژی ماساچوست، یک راه حل جالب و ساده را ارائه می دهد: ابزاری برای تبدیل ضایعات کشاورزی به نوعی زغال چوب بدون دود.

- inventor, engineer
Amy Smith designs cheap, practical fixes for tough problems in developing countries. Among her many accomplishments, the MIT engineer received a MacArthur "genius" grant in 2004 and was the first woman to win the Lemelson-MIT Prize for turning her ideas into inventions. Full bio

در مورد اختراعات
00:25
In terms of invention,
00:26
I'd like to tell you the tale
of one of my favorite projects.
دوست دارم به شما داستان یک
پروژه ی مورد علاقه ام را بگویم.
00:29
I think it's one of the most exciting
that I'm working on,
فکر می کنم این هیجان انگیزترین پروژه ایست
که روی آن کار می کنم
اما در عین حال ساده ترین است.
00:32
but I think it's also the simplest.
این پروژه می تواند تاثیر جهانی داشته باشد.
00:34
It's a project that has the potential
to make a huge impact around the world.
و با یکی از بزرگترین
مشکلات سلامتی سر و کار دارد:
00:39
It addresses one of the biggest
health issues on the planet,
عامل اول مرگ کودکان زیر پنج سال
00:42
the number one cause of death
in children under five.
که چیست؟ بیماری های منتقل شده با آب؟
اسهال؟ سوء تغذیه؟
00:46
Which is ...?
00:48
Water-borne diseases?
Diarrhea? Malnutrition?
نه، این مشکل، تنفس دودهای ناشی از
آتش های آشپزی درون خانه هاست.
00:52
No.
00:53
It's breathing the smoke
from indoor cooking fires --
و عفونت های حاد تنفسی که توسط این دودها
ایجاد می شوند. باور می کنید؟
00:57
acute respiratory infections
caused by this.
01:00
Can you believe that?
به نظر من شوکه کننده و وحشتناک است.
01:02
I find this shocking
and somewhat appalling.
نمی توانیم سوخت های تمیزتری
برای آشپزی استفاده کنیم؟
01:05
Can't we make
cleaner burning cooking fuels?
نمی توانیم اجاق های بهتری بسازیم؟
01:08
Can't we make better stoves?
چطور می شود که این مشکل سالانه جان
دو میلیون انسان را می گیرد؟
01:10
How is it that this can lead
to over two million deaths every year?
می دانم که قبل از من بیل جوی با شما
01:14
I know Bill Joy was talking to you
about the wonders of carbon nanotubes,
از نانولوله های کربنی صحبت کرده است.
پس من از زغال چوب حرف می زنم
01:18
so I'm going to talk to you
about the wonders of carbon macro-tubes,
که ماکرولوله های کربنیست.
01:22
which is charcoal.
01:24
(Laughter)
این تصویری از مناطق روستایی هائیتی است.
الان %۹۸ جنگل های هائیتی از بین رفته است.
01:26
So this is a picture of rural Haiti.
01:28
Haiti is now 98 percent deforested.
شما می توانید این صحنه را
دورتا دور جزیره ببینید.
01:31
You'll see scenes like this
all over the island.
این باعث انواع مشکلات محیطی می شود
01:34
It leads to all sorts
of environmental problems
و مشکلاتی برای مردم هم به وجود می آورد.
01:37
and problems that affect people
throughout the nation.
01:41
A couple years ago
there was severe flooding
چند سال قبل سیل شدیدی اتفاق افتاد
که باعث مرگ هزاران نفر شد
01:43
that led to thousands of deaths --
که مستقیما ربط داشت به این که
01:45
that's directly attributable to the fact
هیچ درختی روی تپه ها نیست
تا خاک را پایدار نگه دارد
01:47
that there are no trees on the hills
to stabilize the soil.
پس باران می آید، آب از رودخانه ها پایین
می رود و سیل اتفاق می افتد
01:50
So the rains come --
01:51
they go down the rivers
and the flooding happens.
یکی از دلایل کم بودن درختان این است که
01:55
Now one of the reasons
why there are so few trees is this:
مردم احتیاج به آشپزی دارند،
پس درختان را قطع می کنند
01:58
people need to cook,
02:00
and they harvest wood
and they make charcoal in order to do it.
و با چوب آن ذغال چوب درست می کنند.
مردم به این تخریب محیط زیست
بی اعتنا نیستند
02:04
It's not that people are ignorant
to the environmental damage.
آن ها به خوبی مطلعند،
اما چاره ی دیگری ندارند.
02:07
They know perfectly well,
but they have no other choice.
سوخت های فسیلی در دسترس نیستند،
02:09
Fossil fuels are not available,
و انرژی خورشیدی غذا را آن طوری که
می خواهند، نمی پزد.
02:11
and solar energy doesn't cook the way
that they like their food prepared.
02:16
And so this is what they do.
پس این کاریست که انجام می دهند.
شما خانواده هایی مثل این را می بینید که
در جنگل دنبال یک درخت می گردند
02:18
You'll find families like this who go out
into the forest to find a tree,
که آن را قطع کنند و
از آن زغال چوب درست کنند.
02:23
cut it down and make charcoal out of it.
جای تعجبی ندارد که تلاش های زیادی شده
02:27
So not surprisingly,
02:28
there's a lot of effort that's been done
to look at alternative cooking fuels.
تا یک جایگزین برای سوخت آشپزی پیدا شود.
حدود ۴ سال پیش من یک تیم
دانشجویی رو به هائیتی بردم
02:34
About four years ago, I took
a team of students down to Haiti
و ما با داوطلبان "سپاه صلح"کار می کردیم
02:37
and we worked with
Peace Corps volunteers there.
02:39
This is one such volunteer
این یکی از داوطلب هاست
02:41
and this is a device that he had built
in the village where he worked.
و این وسیله ایست که اون در روستایی
که کار می کرده ساخته
02:44
And the idea was
that you could take waste paper;
ایده این بود که اگر شما
کاغذهای باطله را جمع کنید
فشرده اش کنید، می توانید نوعی خاک زغال
بسازید، که می تواند به عنوان سوخت استفاده شود
02:47
you could compress it
02:48
and make briquettes
that could be used for fuel.
ولی این وسیله خیلی آروم عمل می کنه
02:51
But this device was very slow.
پس دانشجوهای مهندسی ما شروع به کار
روی این وسیله کردند
02:53
So our engineering students
went to work on it
و با تغییرات خیلی ساده
02:56
and with some very simple changes,
02:58
they were able to triple
the throughput of this device.
تونستند بازدهی این وسیله رو سه برابر کنند
03:01
So you could imagine
they were very excited about it.
تصور کنید که ما چقدر هیجان زده بودیم
اونها خاک زغال رو به MIT( انیسیتو تکنولوژی ماساچوست) بردند
که اونجا تست هایی انجام بدن
03:04
And they took the briquettes back to MIT
so that they could test them.
و یکی از چیزهایی که فهمیدند این بود که...
اون خاک زغال آتش نمی گیره
03:08
And one of the things
that they found was they didn't burn.
پس برای دانشجوها یک ذره ناامید کننده بود
03:13
So it was a little
discouraging to the students.
03:15
(Laughter)
و در واقعیت اگر با دقت نگاه کنید
03:17
And in fact, if you look closely,
03:19
right here you can see
it says, "US Peace Corps."
می تونید ببینید که نوشته "سپاه صلح آمریکا"
و همان طوری که معلوم شد، کاغذ باطله ای
در اون روستا موجود نبود
03:23
As it turns out, there actually wasn't
any waste paper in this village.
و در حالی که این استفاده ی خوبی
از برگه های دولتی برای این داوطلب بود
03:27
And while it was a good use
of government paperwork
03:30
for this volunteer to bring it
back with him to his village,
تا برگه هایش را به روستا ببرد
(خنده)
روستا ۸۰۰ کیلومتر از اینجا فاصله داشت
03:33
it was 800 kilometers away.
پس ما فکر کردیم که شاید راه بهتری باشد
03:35
And so we thought perhaps
there might be a better way
03:38
to come up with
an alternative cooking fuel.
که یک سوخت جایگزین برای آشپزی پیدا کنیم
کاری که ما می خواستیم انجام دهیم
ساختن یک سوخت بود که
03:41
What we wanted to do
is we wanted to make a fuel
03:43
that used something that was
readily available on the local level.
در سطح روستا به طور آماده قابل دسترسی باشد
شما این ها رو همه جای هائیتی می بینید.
که به نوعی کارخانه های کوچک شکرسازی هستند
03:47
You see these all over Haiti as well.
03:48
They're small-scale sugar mills.
03:50
And the waste product from them
و ضایعات اونها
بعد از این که شما عصاره نی شکر رو می گیرید
چیزی به نام "تفاله نیشکر" است
03:52
after you extract the juice
from the sugarcane
03:54
is called "bagasse."
که هیچ استفاده دیگری ندارد
هیچ ارزش غذایی ای ندارد
03:56
It has no other use.
03:57
It has no nutritional value,
so they don't feed it to the animals.
پس نمی تواند غذای حیوانات باشد
04:00
It just sits in a pile near the sugar mill
until eventually they burn it.
این تفاله ها در توده ای نزدیک این کارخانه ها
می مانند تا در نهایت سوزانده شوند.
کاری که ما می خواستیم بکنیم
این بود که راهی پیدا کنیم
04:05
What we wanted to do was
we wanted to find a way
که این ضایعات رو تحت کنترل در بیاوریم
و به سوخت تبدیل کنیم
04:08
to harness this waste resource
and turn it into a fuel
که چیزی شود که مردم به راحتی بتوانند
با آن آشپزی کنند
04:11
that would be something
that people could easily cook with,
چیزی مثل زغال چوب.
04:14
something like charcoal.
در چند سال بعد، من و دانشجوهام
سعی کردیم تا یک فرآیند پیدا کنیم
04:16
So over the next couple of years,
04:18
students and I worked
to develop a process.
شما با تفاله های نی شکر شروع می کنید،
و با یک کوره ی بسیار ساده
04:21
So you start with the bagasse,
and then you take a very simple kiln
شما می توانید از تفاله ها
۵۵ گالن نفت درست کنید
04:25
that you can make out of
a waste fifty five-gallon oil drum.
و بعد از مدتی، بعد از قرار دادن روی آتش،
آن را محکم درزگیری می کنید
04:28
After some time, after setting it on fire,
04:31
you seal it to restrict the oxygen
that goes into the kiln,
تا اکسیژن وارد کوره نشود.
و چیزی که به دست می آورید
یک ماده ی کربونیزه شده است.
04:35
and then you end up
with this carbonized material here.
اما شما نمی توانید این را بسوزانید
04:38
However, you can't burn this.
04:40
It's too fine and it burns too quickly
to be useful for cooking.
چون خیلی به سرعت سوخته می شود و
به درد آشپزی نمی خورد
پس ما سعی کردیم راهی پیدا کنیم که این را
به خاک زغالی مفید تبدیل کنیم
04:45
So we had to try to find a way
to form it into useful briquettes.
و به راحتی، یکی از دانشجو های من
از کشور غنا
04:49
And conveniently,
one of my students was from Ghana,
غذایی به نام "کوکونته" که مادرش عادت داشت
برایش درست کند را به یاد داشت
04:52
and he remembered a dish his mom
used to make for him called "kokonte,"
04:56
which is a very sticky porridge
made out of the cassava root.
که یک نوع شوربای چسبناک درست شده از
ریشه منهوت است
04:59
And so what we did was we looked,
پس ما جستجو کردیم، و پیدا کردیم که
05:01
and we found that cassava
is indeed grown in Haiti,
منهوت قطعا در هائیتی کاشته می شود،
اما به اسم "مانیوک"
05:04
under the name of "manioc."
در واقع همه جای جهان کاشته می شود
05:06
In fact, it's grown all over the world --
یوکا، تاپیوکا، مانیوک، منهوت...
همه یک چیز هستند
05:08
yucca, tapioca, manioc, cassava,
it's all the same thing --
05:11
a very starchy root vegetable.
یک ریشه گیاه دارای نشاسته
و شما می توانید یک شوربای خیلی غلیظ
و چسبناک از آن درست کنید
05:13
And you can make a very thick,
sticky porridge out of it,
که با آن می توانید خاک زغال چوب را
به هم بچسبانید
05:17
which you can use to bind together
the charcoal briquettes.
پس ما این کار را کردیم
و به هائیتی رفتیم
05:21
So we did this. We went down to Haiti.
این ها فارغ التحسیلان اولین
Ecole de Chabon
05:24
These are the graduates
of the first Ecole de Charbon,
یا موسسه زغال چوب هستند. و این ها
05:27
or Charcoal Institute.
(خنده)
05:28
And these --
05:30
(Laughter)
درسته. من هم در MIT- انیسیتو تکنولوژی ماساچوست استاد هستم هم در CIT.
موسسه زغال چوب
05:31
That's right. So I'm actually
an instructor at MIT as well as CIT.
و این ها خاک زغالی هستند که ما درست کردیم
05:37
And these are the briquettes that we made.
حالا من شما را به قاره کاملا متفاوتی
می برم. اینجا هند است.
05:40
Now I'm going to take you
to a different continent.
05:44
This is India
و این معمول ترین سوخت آشپزی در هند است،
این کود گاو است.
05:45
and this is the most commonly used
cooking fuel in India.
05:48
It's cow dung.
و این حتی بیشتر از هائیتی،
تولید دود می کند.
05:50
And more than in Haiti,
this produces really smoky fires,
و این جاییست که شما اثرش را
بر روی سلامتی می بینید
05:54
and this is where you see
the health impacts
05:56
of cooking with cow dung
and biomass as a fuel.
که از آشپزی با کود گاو و توده های گیاهی
ظاهر می شود.
زن ها و بچه ها به طور خاص
به آن دچار می شوند،
06:01
Kids and women
are especially affected by it,
06:03
because they're the ones
who are around the cooking fires.
چون آن ها اکثرا نزدیک
آتش های آشپزی هستند.
ما می خواستیم ببینیم که
آیا می توانیم در آنجا
06:06
So we wanted to see
06:08
if we could introduce
this charcoal-making technology there.
این تکنولوژی خاک زغال سازی را
معرفی کنیم.
متاسفانه، آن ها نی شکر نداشتند
06:11
Well, unfortunately,
they didn't have sugarcane
و منهوت هم نداشتند،
اما این ما را متوقف نکرد.
06:14
and they didn't have cassava,
06:15
but that didn't stop us.
کاری که ما کردیم این بود که منابع در دسترس
محلی بیومُس را پیدا کردیم.
06:17
What we did was we found what were
the locally available sources of biomass.
و در این منظقه کاه گندم و برنج زیاد بود.
06:21
And there was wheat straw
and there was rice straw in this area.
و چسبی که می توانستیم استفاده کنیم
06:24
And what we could use as a binder
was actually small amounts of cow manure,
در اصل مقادیر کمی از کود گاو بود،
که آنها قبلا به عنوان سوخت
از آن استفاده می کردند.
06:28
which they used ordinarily for their fuel.
و ما تست های مقایسه ای انجام دادیم،
و شما می توانید اینجا
06:31
And we did side-by-side tests,
06:33
and here you can see
the charcoal briquettes
خاک زغال چوب و کود گاو را ببینید
06:36
and here the cow dung.
و می بینید که خاک زغال
خیلی سوخت تمیزتری است.
06:37
And you can see that it's a lot cleaner
burning of a cooking fuel.
و آب را خیلی سریع تر داغ می کند.
06:41
And in fact, it heats the water
a lot more quickly.
06:43
And so we were very happy, thus far.
و ما تا اینجای کار خیلی خوشحال بودیم.
اما یک مسئله ای که پیدا کردیم این بود که
06:46
But one of the things that we found
06:47
was when we did side-by-side
comparisons with wood charcoal,
وقتی تست های مقایسه ای
با زغال چوب انجام دادیم
06:50
it didn't burn as long.
خاک زغال سریع تر می سوخت،
و در حین سوختن کمی از هم جدا می شد
06:52
And the briquettes crumbled a little bit
و وقتی این خاک زغال از هم جدا می شد،
ما انرژی از دست می دادیم.
06:54
and we lost energy as they fell apart
as they were cooking.
پس ما می خواستیم یک خاک زغال قوی تر بسازیم
06:57
So we wanted to try to find a way
to make a stronger briquette
07:00
so that we could compete with
wood charcoal in the markets in Haiti.
که بتواند با زغال چوب در فروشگاه های هائیتی
رقابت کند.
پس ما به MIT برگشتیم،
دستگاه اندازه گیری را برداشتیم
07:05
So we went back to MIT,
07:07
we took out the Instron machine
و در آوردیم چه نوع نیروهایی لازم است تا
07:09
and we figured out
what sort of forces you needed
بتوان با آن یک زغال چوب را فشرده کرد
07:12
in order to compress
a briquette to the level
تا حدی که بازده بیشتری بدهد
07:14
that you actually are getting
improved performance out of it?
و در همین زمان ما دانشجوهایی داشتیم که
در آزمایشگاه این را بررسی می کردند
07:17
And at the same time that we had
students in the lab looking at this,
و همچنین همکارهایی در هائیتی داشتیم که
در تلاش بودند تا فرآیند را توسعه دهند،
07:21
we also had community partners in Haiti
working to develop the process,
و آن را بهتر کنند تا برای مردم محلی
در دسترس تر باشد.
07:28
to improve it and make it more accessible
to people in the villages there.
و بعد از مدتی،
07:33
And after some time,
ما یک پرس ارزان ساختیم که
به شما اجازه می داد تا زغالی درست کنید
07:35
we developed a low-cost press
that allows you to produce charcoal,
که برای مدت طولانی تری می سوزد،
و تمیز تر از زغال چوب است.
07:40
which actually now burns not only --
07:43
actually, it burns longer,
cleaner than wood charcoal.
پس ما الان در وضعیتی هستیم که محصولی داریم
که بهتر است
07:47
So now we're in a situation
where we have a product,
07:49
which is actually better than what
you can buy in Haiti in the marketplace,
و شما می توانید آن را از
فروشگاه های هائیتی تهیه کنید،
که جای واقعا جالبی است.
07:54
which is a very wonderful place to be.
تنها در هائیتی، هر ساله ۳۰ میلیون درخت
بریده می شوند.
07:58
In Haiti alone, about 30 million trees
are cut down every year.
08:03
There's a possibility
of this being implemented
به احتمال زیاد طرح ما اجرا می شود
و قسمت زیادی از درختان نجات پیدا می کنند.
08:06
and saving a good portion of those.
در واقع، هزینه ی استفاده از زغال چوب
حدود ۲۶۰ میلیون دلار است.
08:08
In addition, the revenue generated
from that charcoal is 260 million dollars.
که برای کشوری مثل هائیتی خیلی زیاد است
08:14
That's an awful lot
for a country like Haiti --
که جمعیتی حدود ۸ میلیون نفر
08:17
with a population of eight million
و درآمد متوسط کمتر از ۴۰۰ دلار دارد.
08:19
and an average income
of less than 400 dollars.
اینجا جایی است که ما با پروژه ی زغال مان
هم جلو می رویم.
08:23
So this is where we're also moving ahead
with our charcoal project.
08:27
And one of the things
that I think is also interesting,
و موضوع دیگری که به نظر من جالب است
این است که من دوستی در برکلی دارم که
آنالیز ریسک انجام می دهد.
08:30
is I have a friend up at UC Berkeley
who's been doing risk analysis.
08:34
And he's looked at the problem
of the health impacts
و او مشکلات سلامتی را بررسی کرده است
08:37
of burning wood versus charcoal.
که ناشی از سوختن چوب در مقابل
سوختن زغال است
08:39
And he's found that worldwide,
you could prevent a million deaths
و او پیدا کرده است که به طور جهانی،
می توان با استفاده از زغال به جای چوب
درآشپزی از مرگ یک میلیون نفر جلوگیری کرد.
08:43
switching from wood
to charcoal as a cooking fuel.
این امر خیلی قابل توجه است.
08:46
That's remarkable,
تا حالا، راهی برای درست کردن سوخت
بدون قطع کردن درختان نبوده است
08:47
but up until now, there weren't ways
to do it without cutting down trees.
اما الان ما یک راه داریم
08:51
But now we have a way
08:52
that's using an agricultural
waste material to create a cooking fuel.
که استفاده از ضایعات کشاورزی برای
تولید سوخت آشپزی است.
08:56
One of the really exciting things, though,
یکی از چیزهای خیلی جالب
چیزی است که در سفری که من
ماه گذشته به غنا داشتم کشف شد.
08:58
is something that came out of the trip
that I took to Ghana just last month.
و به نظر من، جالب ترین چیز است،
09:02
And I think it's the coolest thing,
این حتی از چیزی که شما الان دیدید
هم ساده تر است
09:05
and it's even lower tech
than what you just saw,
اگر بتوانید تصورش کنید.
09:08
if you can imagine such a thing.
09:10
Here it is.
خب این کشف چیست؟ این همان تبدیل
مغز یا چوب ذرت به زغال است.
09:11
So what is this?
09:13
This is corncobs turned into charcoal.
و زیبایی آن اینجاست که شما
نیاز ندارید تا با آن خاک زغال بسازید
09:15
And the beauty of this is
that you don't need to form briquettes --
چون به طور آماده است.
اینجا لپ تاپ ۱۰۰ دلاری من است.
09:19
it comes ready made.
09:20
This is my $100 laptop, right here.
و من مثل نیک (سخنران قبلی)
با خودم نمونه هایی آوردم.
09:23
And actually, like Nick,
I brought samples.
(خنده)
09:26
(Laughter)
09:28
So we can pass these around.
پس ما می توانیم این ها را پخش کنیم
این ها کاملا قابل استفاده، تست شده و
آماده ی پخش شدن هستند.
09:32
They're fully functional,
field-tested, ready to roll out.
09:36
(Laughter)
و من فکر می کنم، چیزی که درباره ی
این تکنولوژی قابل توجه است این است که
09:40
And I think one of the things
09:41
which is also remarkable
about this technology,
انتقال این تکنولوژی خیلی ساده است.
09:46
is that the technology
transfer is so easy.
نسبت به تکنولوژی زغال تفاله نی شکر
09:48
Compared to the sugarcane charcoal,
که ما باید به مردم آموزش می دادیم
که چگونه از آن خاک زغال بسازند
09:51
where we have to teach people
how to form it into briquettes
و شما یک مرحله اضافی پخت چسب هم دارید
09:53
and you have the extra step
of cooking the binder,
که قبل از درست کردن خاک زغال لازم است.
09:56
this comes pre-briquetted.
و این الان هیجان انگیزترین
موضوع در زندگی من است
09:57
And this is about the most exciting
thing in my life right now,
که احتمالا یک موضوع غمگین زندگی من است
10:00
which is perhaps
a sad commentary on my life.
(خنده)
10:04
(Laughter)
اما وقتی شما آن را ببینید،
مثل نفرات ردیف جلو
10:06
But once you see it,
like you guys in the front row --
خب به هر حال--
10:08
All right, yeah, OK.
10:10
So anyway --
(خنده)
10:11
(Laughter)
این نمونه همینجاست. و من فکر می کنم
یک نمونه بی نقص است
10:13
Here it is.
10:14
And this is, I think, a perfect example
ازموضوعی که رابرت رایت می گفت،
درباره ی جمع چیزهای غیر صفر
10:17
of what Robert Wright was talking about
in those non-zero-sum things.
پس این کار هم برای شما منافع سلامتی دارد
10:22
So not only do you have health benefits,
بلکه منافع محیط زیستی هم دارد.
10:24
you have environmental benefits.
اما این یکی از وضعیت های خیلی نایاب است
10:27
But this is one
of the incredibly rare situations
که شما همچنین منافع اقتصادی هم دارید.
10:30
where you also have economic benefits.
مردم می توانند سوخت آشپزی خودشان را
از ضایعات محصولاتشان درست کنند
10:33
People can make their own cooking fuel
from waste products.
10:36
They can generate income from this.
آن ها می توانند از این تولید درآمد کنند.
10:38
They can save the money
that they were going to spend on charcoal
می توانند پولی که قرار بود روی
خرید زغال صرف شود را ذخیره کنند.
10:41
and they can produce excess
and sell it in the market
و می توانند تولید اضافه شان را بفروشند
به کسانی که سوخت خودشان را تولید نمی کنند.
10:44
to people who aren't making their own.
بسیار بعید است که شما تعادلی نداشته باشید
10:46
It's really rare
that you don't have trade-offs
بین سلامتی و اقتصاد،
یا محیط زیست و اقتصاد
10:48
between health and economics,
or environment and economics.
10:51
So this is a project
that I just find extremely exciting
پس این پروژه ایست که به نظر من
خیلی جالب است
و واقعا منتظرم که ببینم ما را کجا می برد.
10:55
and I'm really looking forward
to see where it takes us.
پس وقتی ما الان راجع به آینده ای
که می سازیم صحبت می کنیم
11:02
So when we talk about, now,
the future we will create,
یکی از چیزهایی که به نظر من لازم است
11:06
one of the things
that I think is necessary
11:08
is to have a very clear vision
of the world that we live in.
این است که یک دیدگاه دقیق از جهانی
که در آن زندگی می کنیم داشته باشیم.
و منظور من واقعا دنیایی که
در آن زندگی می کنیم نیست
11:12
And now, I don't actually mean
the world that we live in.
11:16
I mean the world where women
spend two to three hours everyday
منظورم جهانیست که زن ها هر روزه
دو تا سه ساعت
صرف سنگ زدن داته ها می کنند،
تا غذای خانواده هایشان باشد.
11:20
grinding grain for their families to eat.
منظورم جهانیست که مصالح ساختمانی پیشرفته
11:24
I mean the world
where advanced building materials
یعنی کاشی های سیمانی
که با دست ساخته شده اند
11:27
means cement roofing tiles
that are made by hand,
و جایی که، شما روزی ۱۰ ساعت کار می کنید
11:30
and where, when you work 10 hours a day,
11:32
you're still only earning
60 dollars in a month.
و هر ماه فقط ۶۰ دلار به دست می آورید
منظورم جهانیست که زنان و کودکان هر ساله
۴۰ میلیارد ساعت در حال جا به جایی آب هستند
11:37
I mean the world
11:38
where women and children spend
40 billion hours a year fetching water.
که برابر کل نیروی کاری کالیفرنیاست
11:45
That's as if the entire workforce
of the state of California
که در یک سال تمام وقت کار کنند و
کاری به جز جا به جایی آب انجام ندهند.
11:49
worked full time for a year
doing nothing but fetching water.
جاییست که، به طور مثال، اگر اینجا هند بود
11:53
It's a place where,
for example, if this were India,
در کل این سالن،
فقط سه نفر از ما ماشین داشتیم.
11:57
in this room, only three of us
would have a car.
اگر افغانستان بود
12:01
If this were Afghanistan,
تنها یک نفر در این سالن می دانست
چگونه از اینترنت استفاده کند
12:02
only one person in this room
would know how the use the Internet.
اگر زامبیا بود،
۳۰۰ نفر از شما کشاورز بودید
12:06
If this were Zambia --
12:08
300 of you would be farmers,
۱۰۰ نفر از شما ایدز داشتید.
12:11
100 of you would have AIDS or HIV.
و بیشتر از نصف شما با درآمد
کمتر از یک دلار در روز زندگی می کردید.
12:14
And more than half of you would be living
on less than a dollar a day.
این ها مسائلی است که ما باید
برای آن ها راه حل پیدا کنیم.
12:19
These are the issues that we
need to come up with solutions for.
این ها مسائلی است که باید به
مهندسانمان آموزش دهیم،
12:23
These are the issues that
we need to be training our engineers,
12:27
our designers, our business people,
our entrepreneurs to be facing.
به طراحانمان، به اقتصاددانانمان،
به کارآفرین هامان، تا با آنها مواجه شوند.
راه حل هایی هستند که باید پیدا کنیم.
12:32
These are the solutions
that we need to find.
به نظر من موضوعاتی هستند که باید
به طور خاص و مهم به آنها اشاره کنیم.
12:34
I have a few areas that I believe
are especially important that we address.
یکی از آن ها توسعه تکنولوژی هایی برای
ترویج امور مالی کوچک و مشاغل کوچک است.
12:41
One of them is creating technologies
12:43
to promote micro-finance
and micro-enterprise,
که مردمی که زیر خط فقر زندگی می کنند
بتواندد راهی پیدا کنند که بیرون بیایند
12:46
so that people who are living
below the poverty line
12:49
can find a way to move out --
که آنها با همان سبد سازی سنتی
12:50
and that they're not doing it
و پرورش مرغ و ... نمی توانند انجام دهند
12:51
using the same traditional
basket making, poultry rearing, etc.
12:55
But there are new technologies
and new products
اما با تکنولوژی های جدید و محصولات جدید
12:57
that they can make on a small scale.
که می توانند در مقیاس کوچک انجام شوند.
13:00
The next thing I believe
چیز دیگری که من باور دارم باید انجام دهیم
ساختن تکنولوژی هایی برای خانواده های فقیر است
13:01
is that we need to create
technologies for poor farmers
که ارزش محصولاتشان را بالا ببرد.
13:06
to add value to their own crops.
و ما باید در تکنیک های توسعه یمان
تجدید نظر کنیم
13:09
And we need to rethink
our development strategies,
به طوری که سطح کمپ های آموزشی را
بالا نبریم که
13:12
so that we're not promoting
educational campaigns
13:15
to get them to stop being farmers,
از کشاورز شدن آن ها جلوگیری کنیم.
13:17
but rather to stop being poor farmers.
بلکه از فقیر شدن آن ها جلوگیری کنیم.
13:20
And we need to think
about how we can do that effectively.
و ما باید به این فکر کنیم که چطور
این را به طور موثر انجام دهیم
ما باید با مردمی که در این جوامع هستند
همکاری کنیم
13:24
We need to work with the people
in these communities
و به آن ها منابع و ابزارهایی که نیاز دارند
بدهیم
13:27
and give them the resources
and the tools that they need
که مشکلات خودشان را حل کنند.
این بهترین راه است.
13:29
to solve their own problems.
13:31
That's the best way to do it.
ما نباید از بیرون این را انجام دهیم
13:33
We shouldn't be doing it from outside.
پس ما باید این آینده را بسازیم،
و باید از الان شروع کنیم
13:35
So we need to create this future,
and we need to start doing it now.
متشکرم.
13:40
Thank you.
13:41
(Applause)
(تشویق)
13:46
Chris Anderson: Thank you, incredible.
13:49
Stay here.
کریس اندرسون: به ما بگو-
تا ما ببینیم آیا کسی سوالی دارد
13:51
Tell us -- just while we see
if someone has a question --
به ما درباره ی یکی از موضوع های دیگری
که رویش کار کردی بگو
13:54
just tell us about one of the other things
that you've worked on.
امی اسمیت: چندتا موضوع دیگر اینها هستند:
13:57
Amy Smith: Some of the other
things we're working on
پیدا کردن راه های ارزانی برای انجام
تست های کیفیت آب
14:00
are ways to do low-cost
water quality testing,
که جوامع بتوانند از سیستم های آبی خودشان
نگهداری کنند
14:02
so that communities can maintain
their own water systems,
بدانند کی آب سالم است،
کی باید آن را تصفیه کرد، و ما به دنبال
14:05
know when they're working,
know when they treat them, etc.
14:07
We're also looking at low-cost
water-treatment systems.
راه هایی برای تصفیه ارزان آب نیز هستیم
و یکی از کارهای بسیارجالب،
ضد عفونی کردن آب با نور خورشید است
14:10
One of the really exciting things
is looking at solar water disinfection
و توسعه توانایی انجام این کار
14:13
and improving the ability
to be able to do that.
کریس: راه انجام دادن این طرح چیست؟
14:17
CA: What's the bottleneck
preventing this stuff getting from scale?
آیا نیاز به پیدا کردن کارآفرین ها،
یا سرمایه گذاران دارید؟
14:21
Do you need to find entrepreneurs,
or venture capitalists,
یا کلا به چه چیزهایی احتیاج دارید
تا طرحی که الان دارید را اجرایی کنید؟
14:24
or what do you need to take
what you've got and get it to scale?
امی: خب، تعداد زیادی از مردم
دارند این طرح را جلو می برند
14:29
AS: I think it's large numbers
of people moving it forward.
این کار سختی است، بازاری است که
خیلی درهم است
14:32
It's a difficult thing --
14:33
it's a marketplace
which is very fragmented
و مصرف کننده هایی دارد که درآمدی ندارند
14:35
and a consumer population with no income.
پس شما نمی توانید از مدل هایی که در
آمریکا استفاده می کنید استفاده کنید
14:37
So you can't use the same models
that you use in the United States
که کارها جلو بروند
14:40
for making things move forward.
14:42
And we're a pretty small staff,
و ما یک تیم خیلی کوچک هستیم،
که تشکیل شده از من
14:44
which is me.
14:45
(Laughter)
(خنده)
پس، من کاری که می توانم را
با دانشجوهایم انجام می دهم
14:47
So, you know,
I do what I can with the students.
هر سال ۳۰ دانشجو
وارد این طرح می شوند
14:49
We have 30 students a year
go out into the field
و سعی می کنند که
این را انجام دهند و جلو ببرند
14:52
and try to implement this
and move it forward.
موضوع دیگر این است که شما باید
کارها را در چارچوب زمانی طولانی انجام دهید
14:54
The other thing is you have to do things
with a long time frame,
چون نمی توانید انتظار داشته باشید که
کارها را در یک یا دوسال تمام کنید
14:58
as, you know, you can't expect to get
something done in a year or two years;
شما باید به پنج یا ۱۰ سال بعدی فکر کنید
15:02
you have to be looking
five or 10 years ahead.
اما من فکر می کنم با دیدگاه انجام دادن کار
ما می توانیم جلو برویم.
15:04
But I think with the vision to do that,
we can move forward.
Translated by Tara Baharan
Reviewed by soheila Jafari

▲Back to top

About the speaker:

Amy Smith - inventor, engineer
Amy Smith designs cheap, practical fixes for tough problems in developing countries. Among her many accomplishments, the MIT engineer received a MacArthur "genius" grant in 2004 and was the first woman to win the Lemelson-MIT Prize for turning her ideas into inventions.

Why you should listen

Mechanical engineer Amy Smith's approach to problem-solving in developing nations is refreshingly common-sense: Invent cheap, low-tech devices that use local resources, so communities can reproduce her efforts and ultimately help themselves. Smith, working with her students at MIT's D-Lab, has come up with several useful tools, including an incubator that stays warm without electricity, a simple grain mill, and a tool that converts farm waste into cleaner-burning charcoal.

The inventions have earned Smith three prestigious prizes: the B.F. Goodrich Collegiate Inventors Award, the MIT-Lemelson Prize, and a MacArthur "genius" grant. Her course, "Design for Developing Countries," is a pioneer in bringing humanitarian design into the curriculum of major institutions. Going forward, the former Peace Corps volunteer strives to do much more, bringing her inventiveness and boundless energy to bear on some of the world's most persistent problems.

More profile about the speaker
Amy Smith | Speaker | TED.com