TED Talks with Dzongkha transcript

ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས།: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཙོག་རླུང་བར་གནས་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་བཙོག་རླུང་ཚད་ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཡོད།

TED2016

ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས།: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་བཙོག་རླུང་བར་གནས་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་བཙོག་རླུང་ཚད་ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཡོད།
4,118,176 views

རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་ཡོད་སའི་ ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་ན་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གིས་ དུས་གཏན་རྐྱང་ བཙོག་རླུང་བར་གནས་སྦེ་སྡོད་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི། ད་ལྟོའི་ཁ་གསལ་ཅན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ འབྲུག་གི་བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་ཁོ་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་བ་ དགའ་སྐྱིད་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་གི་དམིགས་ལཱ་སྐོར་ལས་གསུངས་གནང་ཡོད།